80 rokov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra: Realizácia prvého etymologického slovníka slovenčiny

Zamysleli ste sa niekedy nad pôvodom slov? Viete, ako postupuje etymológ pri bádaní pôvodu slov? Zaujíma vás, ako sa dostali do slovenského jazyka napríklad slová gazda či vajda? Vedeli ste, že slovo laskonka je známe od 20. storočia?

Prečítajte si rozhovor s Ľuborom Králikom nielen o náročných začiatkoch vzniku prvého etymologického slovníka slovenčiny a získajte odpovede na otázky. Rozhovor si môžete prečítať na webovej adrese https://www.juls.savba.sk/kralik.html.

Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.