80 rokov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra: Realizácia prvého výkladového slovníka slovenčiny

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vznikal Slovník slovenského jazyka? Je pravda, že prvý kompletný výkladový slovník spisovná slovenčina dostala až po 120 rokoch od svojho vzniku?

Príspevok Márie Pisárčikovej, ktorá podrobne rozoberá realizáciu prvého výkladového slovníka slovenčiny pod taktovkou Štefana Peciara, si môžete prečítať na webovej adrese https://www.juls.savba.sk/peciar.html.

Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.