80 rokov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra: Kto je Ľudovít Novák?

Viete, kto je Ľudovít Novák a čo ho spája s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV?

Z rozhovoru s Ľudovítom Novákom sa dozviete nielen, kto bol a čím prispel k rozvoju výskumu jazykovedy, ale aj ako vznikala Slovenská akadémia vied a umení pred viac ako polstoročím.

Rozhovor s profesorom Novákom, ktorý zaznamenal Fedor Bartko v máji 1992, si môžete prečítať na webovej adrese https://www.juls.savba.sk/novak.html.

Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.