Ako sa stať súčasťou SNK?

Ak sa vaše texty stanú súčasťou textových databáz Slovenského národného korpusu, máte veľkú šancu, že sa prostredníctvom vašich textov ocitnete v slovníku. Ak máte záujem o spoločné budovanie vyváženého korpusu, pozrite si krátke video, ako sa vaše texty môžu stať súčasťou databáz SNK.

Video je dostupné na našom YouTube kanáli, príp. na Facebookovej stránke Slovenského národného korpusu.

Link na video: https://youtu.be/X6fgeWaJWYo.