Archív aktualít – 2012

  • 2012-12-31: Pramene k dejinám slovenčiny
  • 2012-12-30: Sprístupnený Historický korpus slovenčiny
  • 2012-12-11: Nová verzia slovensko-českého paralelného korpusu
  • 2012-12-11: Nová verzia slovensko-anglického paralelného korpusu
  • 2012-12-11: Sprístupnený slovensko-latinský paralelný korpus
  • 2012-12-11: Predbežná verzia litovského WordNet-u
  • 2012-11-08: Deň otvorených dverí
  • 2012-10-01: Účasť SNK na Noci výskumníkov 2012 a správne odpovede na kvíz Poznáš svoj jazyk?
  • 2012-09-26: Účasť SNK na Európskom dni jazykov 2012