Archív aktualít – 2014

 • 2014-12-18: Sprístupnený korpus náboženských textov
 • 2014-12-15: Sprístupnený slovensko-nemecký paralelný korpus
 • 2014-12-15: Sprístupnený korpus copywriterských textov na webe
 • 2014-12-03: Doplnené frekvenčné zoznamy podľa slovných druhov z korpusu prim-6.1-public-all a kompletné frekvenčné zoznamy z korpusu s-hovor-4.0.
 • 2014-12-01: UZATVORENÁ registrácia na praktický seminár Vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov v termíne 10. 12. 2014.
 • 2014-11-27: UZATVORENÁ registrácia na praktický seminár Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci v termíne 9. 12. 2014.
 • Pozvánka na prednášku určenú najmä poskytovateľom textov do SNK: Autori, texty a jazyky v Slovenskom národnom korpuse, ktorá sa uskutoční 2. 12. 2014 o 13.00 hod. v oddelení SNK
 • 2014-11-10: Aktuálne prebiehajúce podujatia Týždňa vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse
 • 2014-11-05: UZATVORENÁ registrácia na praktické semináre Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci (11. 11. 2014) a Vyhľadávanie v paralelných korpusoch (12. 11. 2014) počas Týždňa vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse
 • 2014-10-30: Sprístupnený nástroj na vizualizáciu kolokácií
 • 2014-10-29: Vyšiel zborník Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu)
 • 2014-10-20: Sprístupnená nová verzia Historického korpusu slovenčiny
 • 2014-10-16: Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne otázky terminológie marketingu (16. októbra 2014)
 • 2014-10-14: ZMENA ČASU PREDNÁŠKY Korpus slovenských nárečí – 21. 10. 2014 o 15.30 hod. v oddelení SNK.
 • 2014-10-08: Pozvánka na SLOVKO 2015
 • 2014-10-08: Program konferencie Aktuálne otázky terminológie marketingu
 • 2014-10-07: Sprístupnená prvá verzia Korpusu ekonomických textov
 • 2014-10-04: Vyhodnotenie odpovedí v kvíze na Noci výskumníkov 2014
 • 2014-10-02: Správne odpovede z kvízu na Noci výskumníkov 2014
 • 2014-09-30: Sprístupnená prvá verzia Korpusu slovenských nárečí
 • 2014-09-30: Pozvánka na prezentáciu terminologického projektu SNK: Slovenská terminologická databáza (7. 10. 2014 o 14.00 hod. v oddelení SNK)
 • 2014-09-25: Aj tento rok naši kolegovia prezentujú novinky z projektov SNK v rámci podujatí Noc výskumníkov (stánok Poklady jazyka v Starej tržnici v Bratislave) i Európsky deň jazykov (spoločný stánok so Studia Academica Slovaca na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave). Obidve podujatia sa konajú v piatok 26. 9. 2014.
 • 2014-09-18: Pozvánka na prednášku určenú najmä poskytovateľom textov do SNK: Autori, texty a jazyky v Slovenskom národnom korpuse, ktorá sa uskutoční 30. 9. 2014 o 14.00 hod. v oddelení SNK
 • 2014-08-18: Automatická rekonštrukcia slovenskej diakritiky
 • 2014-09-03: Počet účastníkov praktického seminára Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci v termíne 8. 9. 2014 sa naplnil. Registrácia bola uzatvorená.
 • 2014-08-28: Celodenný praktický seminár Vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov v termíne 9. 9. 2014 – Registrácia bola uzatvorená.
 • 2014-07-24: !! Praktický seminár Vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov sa dňa 13. 8. 2014 neuskutoční pre nedostatočný počet záujemcov.
 • 2014-08-07: POČET ÚČASTNÍKOV SA NAPLNIL, REGISTRÁCIA BOLA UZATVORENÁ! Praktický seminár Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci v termíne 12. 8. 2014
 • 2014-06-26: Praktický seminár Vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov v termíne 9. 7. 2014
 • 2014-07-07: Praktický seminár Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci v termíne 8. 7. 2014 – POČET ÚČASTNÍKOV SA NAPLNIL. REGISTRÁCIA BOLA UZATVORENÁ.
 • 2014-06-11: POČET ÚČASTNÍKOV SA NAPLNIL, REGISTRÁCIA BOLA UZATVORENÁ! Praktický seminár Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci v termíne 17. 6. 2014
 • 2014-04-08: !!!ZRUŠENÝ!!! Seminár Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci (8. 4. 2014, 14:00 hod)
 • 2014-02-25: Sprístupnený korpus wiki-2014-02 slovenských textov z Wikipédie a Necyklopédie
 • 2014-02-21: REGISTRÁCIA BOLA UZATVORENÁ. – Pozvánka a registrácia na workshop pre začiatočníkov dňa 4. 3. 2014
 • 2014-02-01: Sprístupnené nové paralelné korpusy – slovensko-bulharský a slovensko-maďarský paralelný korpus
 • 2014-02-01: Sprístupnené nové verzie paralelných korpusov – slovensko-anglického, slovensko-českého, slovensko-latinského a slovensko-ruského paralelného korpusu