Archív aktualít – 2017

 • 2017-12-20: Vianočný a novoročný pozdrav SNK
 • 2017-12-20: Rozšírenie Slovenskej terminologickej databázy o nové termíny z oblasti astronómie
 • 2017-12-18: Sprístupnená druhá verzia databázy Archívu nárečí SNK
 • 2017-11-30: Sprístupnená nová verzia Slovenského hovoreného korpusu
 • 2017-10-31: Tematické číslo Jazykovedného časopisu prináša príspevky z oblasti počítačového spracovania jazyka, korpusovej lingvistiky, terminológie a e-terminológie.
 • 2017-10-31: Fotogalérie z jednotlivých dní konferencie SLOVKO 2017
 • 2017-10-18: Program našej bienálnej konferencie SLOVKO 2017. Počítačové spracovanie jazyka, korpusová lingvistika, terminológia a e-terminológia – SK a EN verzia
 • 2017-08-28: Sprístupnená prvá verzia databázy Archívu nárečí SNK
 • 2017-08-24: Sprístupnená prvá verzia slovensko-rumunského paralelného korpusu
 • 2017-03-09: Sprístupnená nová verzia korpusu textov z Wikipédie a Necyklopédie
 • 2017-04-04: Uzatvorená registrácia na praktický seminár Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci v termíne 5. 4. 2017 od 9.00 hod.
 • 2017-04-04: Uzatvorená registrácia na praktický seminár Vyhľadávanie v korpusoch – pokročilí v termíne 6. 4. 2017 od 9.00 hod.