Archív aktualít – 2016

 • 2016-12-22: Vianočné a novoročné prianie SNK
 • 2016-12-14: Sprístupnená nová verzia Korpusu nárečí SNK
 • 2016-11-29: Sprístupnená nová verzia Historického korpusu slovenčiny
 • 2016-11-28: Sprístupnená nová verzia slovensko-francúzskeho paralelného korpusu
 • 2016-11-18: Nová verzia vyhľadávacieho nástroja NoSketch Engine
 • 2016-11-10: Vyšla publikácia Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi
 • 2016-10-26: Sprístupnený špecializovaný korpus humanitných textov
 • 2016-10-10: Stánok Živá slovenčina z Európskej noci výskumníkov 2016 už pozná výhercov krásnych cien. Srdečne blahoželáme! 🙂
 • 2016-10-03: Nová verzia Slovenskej terminologickej databázy
 • 2016-05-25: Sprístupnená nová verzia slovensko-českého paralelného korpusu
 • 2016-05-25: Sprístupnená nová verzia slovensko-francúzskeho paralelného korpusu
 • 2016-05-25: Sprístupnená nová verzia slovensko-nemeckého paralelného korpusu
 • 2016-04-04: Novinky / Newsletter zo Slovenského národného korpusu – 01/2016
 • 2016-03-17: Pozvánka a registrácia na praktický seminár Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci v termíne 5. 4. 2016 od 9.00 hod.
 • 2016-03-17: Pozvánka a registrácia na praktický seminár Vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov v termíne 6. 4. 2016 od 9.00 hod.
 • 2016-03-17: Pozvánka a registrácia na praktický seminár Vyhľadávanie v paralelných korpusoch v termíne 7. 4. 2016 od 13.00 hod.
 • 2016-03-08: Sprístupnená nová verzia korpusu textov z Wikipédie a Necyklopédie
 • 2016-02-25: Sprístupnená nová verzia nástroja na vizualizáciu výskytu slov v korpuse na časovej osi
 • 2016-02-22: Sprístupnená nová verzia ručne morfologicky anotovaného korpusu r-mak-5.0
 • 2016-02-15: Sprístupnená nová verzia špecializovaného korpusu ekonomických textov ecn-2.0-public