Zoznam článkov

Desiata verzia hlavného korpusu písaných textov prim-10.0 sprístupnená

Korpus písaných textov prim-10.0 obsahuje 1 688 211 881 tokenov. Najnovšia verzia predstavuje kvalitatívny skok v podobe prechodu na dokonalejšie softvérové nástroje, vylepšenia konfigurácie a zavedenia nástrojov a modelov vytvorených na pôde SNK, ako aj na iných pracoviskách (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.). Viac informácií o korpuse, jeho zložení a anotáciách nájdete…

»
Séria bezplatných celodenných praktických workshopov Vyhľadávanie v korpusoch SNK – KAPACITA NAPLNENÁ

Bezplatné celodenné semináre Vyhľadávanie v korpusoch SNK sa uskutočnia v dňoch 6. – 8. júla 2022 v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. v zasadacej miestnosti Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV. Prihlásiť sa je potrebné prostredníctvom webového formulára do 1. júla 2022 alebo do naplnenia voľných miest. Bližšie informácie o ponúkaných workshopoch nájdete na…

»