Desiata verzia hlavného korpusu písaných textov prim-10.0 sprístupnená

Korpus písaných textov prim-10.0 obsahuje 1 688 211 881 tokenov. Najnovšia verzia predstavuje kvalitatívny skok v podobe prechodu na dokonalejšie softvérové nástroje, vylepšenia konfigurácie a zavedenia nástrojov a modelov vytvorených na pôde SNK, ako aj na iných pracoviskách (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV).

Korpus môžete prehľadávať po bezplatnej registrácii podľa pokynov na stránke https://korpus.sk/hladat-v-korpuse/s-registraciou/.