Pilotná verzia akvizičného korpusu ERRKORP sprístupnená

Korpus errkorp-pilot obsahuje 137 393 tokenov a nájdete ho po prihlásení sa do svojho konta SNK v NoSkE v časti Písané korpusy ➡️ Akvizičné korpusy.

Akvizičný korpus ERRKORP tvoria písané texty nerodených používateľov slovenčiny, v ktorých možno skúmať chyby vznikajúce v procese učenia sa slovenčiny ako cudzieho jazyka a vzájomné vzťahy medzi nimi. Viac informácií o korpuse, jeho zložení a anotáciách nájdete tu.

Korpus možno využívať po bezplatnej registrácii.