Najnovšia verzia webového korpusu web-6.0 sprístupnená

Korpus web-6.0 obsahuje 4 373 231 228 tokenov. Podarilo sa nám v ňom kvalitatívne vylepšiť aj morfologickú anotáciu a lematizáciu. Pri textoch sú zároveň uvedené základné informácie o ich URL a čase získania.

Na prehľadávanie korpusu ju potrebná bezplatná registrácia na stránke https://korpus.sk/hladat-v-korpuse/s-registraciou/.