Časopis: JAZYKOVEDNÝ ČASOPIS

Zakladateľ, šíriteľ a rozvíjateľ slovenského lingvistického pragmatizmu oslávil jubileum. Srdečne blahoželáme prof. PhDr. Jurajovi Dolníkovi, DrSc.

Tematické číslo Jazykovedného časopisu (2023, roč. 72, č. 2) venované prof. Dolníkovi ponúka bohatý súbor príspevkov, ktoré odzrkadľujú širokú škálu podnetov a nových pohľadov, ktorými pán profesor pretváral a dodnes pretvára obraz (nielen) slovenskej lingvistiky, motivuje naše uvažovanie o jazyku a jeho povahe, narúša zabehnuté stereotypy či provokuje a inšpiruje k zamysleniu.

Všetky články a mnoho ďalších nájdete tu.