Časopis: KULTÚRA SLOVA

O tom, ako sa v slovenských nárečiach hovorilo o gazdinách, ktoré nič nerobia a rady vysedávajú, sa dočítate v časopise Kultúra slova (2023, roč. 57, č. 1).

Nájdete tam však i štúdiu s názvom Neukazovacie druhy zámen ako formálne vetné členy či štúdiu K pravopisu štylisticky príznakových etnických a obyvateľských mien.

Všetky články a mnoho ďalších nájdete tu.