Časopis: SLOVENSKÁ REČ

Ako fungujú vlogy v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí? Nakoľko kvalitný je strojový preklad?

Odpovede aj na tieto otázky nájdete v časopise Slovenská reč (2023, roč. 88, č. 1) spolu s ďalšími zaujímavými štúdiami a článkami zo slovenskej jazykovedy.

Všetky články a mnoho ďalších nájdete tu.