Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: borůvka vs čučoriedka

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „borůvka“ – „čučoriedka“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu.

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/2001.