Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: čobol vs čehún

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa sa pomaly blíži ku koncu a pred Vianocami vám ponúka úsmevnú dvojicu slov „čobol“ – „čehún“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov. 

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/4451.