Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: rampouch vs cencúľ

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „rampouch“ – „cencúľ“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu. 

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/4401.