Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: smažený řízek vs vyprážaný rezeň

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „smažený řízek“ – „vyprážaný encián“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu.

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/2251.