Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: tužka vs ceruzka

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „tužka“ – „ceruzka“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu.

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/1901.