Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: tým / tím vs tím / tým

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa sa skončil a na záver vám ponúkame tímovú dvojicu slov „tým / tím“ – „tím / tým“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov. 

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/4501.