Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa: venkovan vs vidiečan

Seriál Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa pokračuje dvojicou slov „venkovan“ – „vidiečan“, do ktorého projekt Slovenského národného korpusu prispel aj frekvenčnými dátami z hlavného korpusu písaných textov a tiež z hovoreného korpusu. 

Viac v priloženom linku: https://slovo.juls.savba.sk/2501.