Čestná plaketa SAV za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách pre nášho kolegu Vladimíra Benka

Pri príležitosti životného jubilea si 11. júna 2024 prevzal Ing. Vladimír Benko, PhD., z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách z rúk podpredsedu SAV pre tretie oddelenie RNDr. Miroslava Morovicsa, CSc.

Nášmu kolegovi srdečne blahoželáme a tešíme sa z jeho úspechov!

Bližšie informácie nájdete tu.