Chybný zápis

PozíciaZnakHodnotaPríklad
posledná:qchybný zápispapeirníctvo, zhrzený

Ukážka:

Nepridátete/VKdppb-:q sa ku mne , Alia ?