cw-2014-all pronominums top 1000 words

Nr.FormCount
1ktoré1993
2nás1759
3to1625
4ich1178
5ktorý1177
6Všetky937
7ktorá820
8jeho735
9všetky732
10vám719
11jej698
12Vám687
13nám639
14všetkých635
15čo625
16našich536
17Ako520
18svoje511
19Vás510
20tak508
21našej481
22vás474
23tu467
24ktorí454
25tejto420
26kde407
27Čo385
28ho369
29týchto360
30Naše346
31iné339
32ktorých304
33tým302
34svoj300
35svoju297
36svojich295
37ktorej290
38Vaše288
39ktorú281
40všetko278
41Váš274
42tieto270
43tom268
44on268
45naše268
46svojho267
47iných260
48tento252
49vždy249
50tomto249
51svojej243
52vaše239
53tohto238
54ju237
55Táto233
56toho229
57každý228
58nich218
59Naša215
60vášho188
61mu185
62ktorého180
63preto176
64ktorom174
65kedy168
66nášho166
67Tieto164
68každého162
69Všetko161
70náš161
71im155
72ktorým153
73tomu152
74Tento152
75žiadne149
76túto147
77niektorých146
78váš144
79našu143
80Prečo141
81našom136
82niekoľko130
83nami130
84inak127
85Vašu125
86vašej125
87my125
88svojim121
89niečo118
90Iné118
91akékoľvek117
92mi115
93Vášho114
94ako114
95Kto113
96Kde112
97Každý110
98Moje109
99našim107
100To106
101Naši106
102ma106
103Môj105
104týmto104
105Náš104
106NÁS104
107Vašej103
108kedykoľvek103
109každej101
110nej100
111vašu97
112ten96
113iným96
114Ich96
115vašich94
116táto94
117svojom94
118prečo92
119takéto91
120sám91
121všetkým90
122tie89
123sebou89
124naši88
125čím88
126toto87
127seba85
128ne84
129akýchkoľvek84
130Preto82
131niektoré82
132iného82
133Moja81
134Toto79
135nimi79
136ktorými79
137Jej79
138My78
139sebe76
140ním76
141iný75
142Vašich74
143Vaša73
144svojou73
145naša71
146takto70
147sami70
148nikdy70
149našimi70
150tých69
151každom69
152akejkoľvek67
153Vami66
154Jeho66
155Tu65
156akéhokoľvek65
157Vašom64
158ňom64
159koľko64
160inými63
161kam62
162vy59
163takýchto59
164také59
165nič59
166ktorou59
167aké59
168Aké58
169svojím57
170svojimi56
171kto56
172akýkoľvek56
173Naším55
174každú55
175týmito52
176inej52
177Vy51
178vtedy51
179aký51
180vašom50
181moja50
182vami49
183Niektoré49
184niekoľkých49
185čom49
186neho48
187Ne48
188akú48
189Týmto47
190všetkými46
191On46
192každému45
193iná45
194tam43
195akúkoľvek42
196touto41
197žiadny40
198žiadnu40
199TU40
200tej40
201takejto40
202Kam39
203ktorejkoľvek37
204svojmu36
205každá36
206akýmkoľvek36
207všetci35
20835
209Tak34
210sem34
211Každá34
212Aký34
213Vašim33
214sama33
215nim33
216Túto32
217čomu32
218Vždy31
219naším31
220inú30
221čoho30
222Akékoľvek30
223Takto29
224takéhoto29
225niekedy29
226Kedy29
227vaša28
228VÁS28
229Ten28
230niekto28
231ja28
232Tým27
233ňu27
234NAŠE27
235každých27
236každé27
237akým27
238zatiaľ26
239vašim26
24026
241nášmu26
242moje26
243Našou25
244našou25
245NÁŠ25
246inom25
247vášmu24
248Žiadne23
249všade23
250Svoje23
251nikto23
252IM23
253Tie22
254ti22
255takúto22
256nemu22
257Našim22
258žiadna21
259tomuto21
260takýto21
261ňou21
262kdekoľvek21
263niekde20
264čokoľvek20
265Tvoja19
266Pokiaľ19
267nejaké19
268ktorému19
269iní19
270ťa18
271niečím18
272môjho18
273môj18
274Všetci17
275takýmto17
276Svoju17
277niektorú17
278akomkoľvek17
279akákoľvek17
280VŠETKY16
281taký16
28216
28316
284niektorým16
285Nás16
286mojich16
287Ktoré16
288istom16
289Všetkým15
290všetkého15
291toľko15
292Svojou15
293ona15
294odkiaľ15
295mojej15
296žiadnym14
297všetok14
298Ti14
299takú14
300takomto14
301Sami14
302inou14
303akom14
304AKO14
305ŽIADNE13
306Vašou13
307vaším13
308tými13
309takých13
310Svoj13
311oni13
312niektorý13
313mne13
314mňa13
315koho13
316akými13
317žiadnom12
318všetkom12
319Vášmu12
320vašimi12
321ty12
322Svojim12
323niektorí12
324niekoľkými12
325Nič12
326nejaký12
327ktorúkoľvek12
328INÉ12
329AKÝKOĽVEK12
330akoukoľvek12
331akokoľvek12
332akej12
333žiaden11
334takáto11
335Taká11
336pokiaľ11
337ničomu11
338moju11
339KDE11
340ČO11
341akých11
342akou11
343akého11
344Aká11
345žiadnej10
346Títo10
347TI10
348teba10
349Takýto10
350takého10
351taká10
352nikam10
353niektorými10
354naň10
355Koľko10
356kedysi10
357každým10
358istý10
359dovtedy10
360akýmikoľvek10
361Všetok9
362Všetkých9
363VŠETKO9
364Vaši9
365vaši9
366tvoj9
367tou9
368Takéto9
369takej9
370Odkiaľ9
371nikoho9
372nejakú9
373Našu9
374NAŠA9
375KTO9
376Kedykoľvek9
377Každú9
378KAM9
379inému9
380Akýkoľvek9
381Akú9
382akí9
383Vtedy8
384VÁŠ8
385VÁM8
386TO8
387takom8
388Svojimi8
389Svojich8
390samých8
391Odvtedy8
392Nikdy8
393Nik8
394nejakej8
395natoľko8
396NAŠI8
397ktoréhokoľvek8
398Ja8
399inde8
400ICH8
401Žiadny7
402Žiadna7
403Všade7
404vašou7
405Tvoji7
406Tom7
407takým7
408odvtedy7
409Niektorí7
410niektorého7
411NÁM7
412ktorýkoľvek7
413komu7
414kdesi7
415Každému7
416Akým7
417Vašimi6
418TOTO6
419Tam6
420takisto6
421odkedy6
422nijako6
423niektorej6
424Niečo6
425NE6
426MY6
427mojom6
428MÔJ6
429málokto6
430Komu6
431kamkoľvek6
432istej6
433istého6
434isté6
435Iný6
436INEJ6
437dosiaľ6
438Vaším5
439tvojej5
440Touto5
441Tomuto5
4425
443Tejto5
444tebe5
445takýmito5
446Takáto5
447TAK5
448Svojím5
449Sem5
450samé5
451niektorom5
452Niekoľko5
453niekoho5
454ničom5
455NAŠU5
456Nami5
457nakoľko5
458MOJE5
459MA5
460Ktorých5
461ktoromkoľvek5
462ktorékoľvek5
463Inými5
464AKEJKOĽVEK5
465aká5
466VAŠE4
467Tvojej4
468tvoja4
469Toho4
470TAKÝCHTO4
471Takúto4
472takouto4
473ON4
474nikde4
475niekomu4
476ničím4
477nejakou4
478Našich4
479Mne4
480Ktosi4
481ktorýmkoľvek4
482KTORÉ4
483ktokoľvek4
484komukoľvek4
485Každé4
486JEJ4
487čosi4
488Čokoľvek4
489AKÝCHKOĽVEK4
490AKÚKOĽVEK4
491akémukoľvek4
492AKÉKOĽVEK4
493AKÉHOKOĽVEK4
494Akákoľvek4
495žiadnymi3
496žiadnych3
497žiadnemu3
498žiadneho3
499Zatiaľ3
500všetkou3
501Všetka3
502voľakedy3
503VAŠICH3
504tvoje3
505toľkých3
506títo3
507TIETO3
508tebou3
509ta3
510SEM3
511samy3
512PREČO3
5133
514odkiaľkoľvek3
515Odkedy3
516Nikto3
517niekoľkým3
518nejaká3
519Našimi3
520Nám3
521MOJA3
522ktorákoľvek3
523Koho3
524každou3
525jemu3
526JA3
527istú3
528čohokoľvek3
529žiadnou2
530ŽIADNOM2
531žiadni2
532Žiaden2
533VŽDY2
534VŠETOK2
535všetkému2
536všakovaké2
537TÝM2
538Týchto2
539TÝCH2
540Tých2
541TY2
542Tvoju2
543tvojich2
544Tvoje2
545TOMU2
546Toľko2
547TOHTO2
548tedy2
549Takýmto2
550Takým2
551takou2
552SVOJE2
553samom2
554samo2
555samého2
556Sama2
557Ona2
558odtiaľto2
559NIMI2
560NÍM2
561nijaké2
562Niekto2
563Niekedy2
564niečoho2
565ničoho2
566nejako2
567nejakého2
568MU2
569mojou2
570mojimi2
571Málokto2
572Ma2
573KTORÝM2
574KTORÍ2
575KTORÁ2
576kom2
577koľkých2
578Kedysi2
579Každým2
580Každých2
581istým2
582istí2
583INÝCH2
584INÝ2
585inokedy2
586Iní2
587INÉHO2
588Inak2
589Ho2
590Dovtedy2
591doposiaľ2
592Dokedy2
593čomkoľvek2
594akýmsi2
595AKÝMKOĽVEK2
596Akí2
597AKÉ2
598ŽIADNA1
599zato1
600zaň1
601zač1
602VŠETKÝCH1
603všetkej1
604všetka1
605Voľakedy1
606VAŠU1
607VAŠIM1
608VAŠEJ1
609VAŠA1
610Ty1
611tvoju1
612tvojom1
613tvojmu1
614Tvojím1
615Tvoj1
616Tomu1
617toľkými1
618Tohto1
619TOHO1
620TEN1
621Tebe1
622Takýmito1
623Takými1
624takými1
625TAKÝ1
626TAkÝ1
627Taký1
628Takou1
629takí1
630takémuto1
631Takému1
632Také1
633tadiaľto1
634Ťa1
635TA1
636Ta1
637SVOJICH1
638svoji1
639Svojho1
640SVOJEJ1
641SEBA1
642samým1
643samej1
644Sám1
645ony1
646Ono1
647onen1
648onej1
649Odtiaľ1
650odtiaľ1
651Nimi1
652nikým1
653NIKDY1
654nik1
655nijakým1
656nijakú1
657nijaká1
658niekým1
659niektorou1
660niektorá1
661Niekomu1
662niekoľkí1
663niekam1
664niečom1
665NIEČO1
666nejakými1
667nejakým1
668nejakých1
669nejakom1
670nejakému1
671NAŠOM1
672NAŠIM1
673NAŠICH1
674NÁŠHO1
675Nášho1
676NAŠEJ1
677Našej1
678naňho1
679načo1
680Mojou1
681môjmu1
682mojím1
683mojim1
684moji1
685MOJEJ1
686mnou1
687MŇA1
688MI1
689máloktorý1
690KTORÝKOĽVEK1
691KTORÝCH1
692KTORÚ1
693ktorémukoľvek1
694KTOREJ1
695Ktorej1
696Ktorého1
697Ktorá1
698kou1
699KOM1
700koľkí1
701kohokoľvek1
702KOHO1
703KAŽDÝ1
704Každého1
7051
706Jemu1
707JEHO1
708INÝM1
709Iným1
710inam1
711ináč1
712Iná1
713hocktorého1
714hociktorom1
715hociktorá1
716hocijaký1
717hocijakú1
718hocijaká1
719Dosiaľ1
720doňho1
721dokedy1
722ČOKOĽVEK1
723Čím1
724čieho1
725čí1
726akýsi1
727Akými1
728AKÝM1
729Akých1
730AKÝ1
731akousi1
732Akosi1
733akosi1
734AKÍ1
735akési1