Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka – knižná novinka

Predstavujeme vám novú publikáciu Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka od našej kolegyne Jaroslavy Rusinkovej z oddelenia sociálnej lingvistiky.

Publikácia je lingvistickým príspevkom do širokej interdisciplinárnej diskusie o diskriminácii.

Možno si ju zakúpiť aj priamo u vydavateľa.