Druhá verzia korpusu textov cudzincov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk sprístupnená – ERRKORP

V spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove a Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme sprístupnili 2. verziu korpusu textov cudzincov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk.

Korpus errkorp-2.0 je o 109 % väčší ako jeho predchodca, má 727 668 tokenov a nájdete ho po prihlásení sa do svojho konta SNK v časti Písané korpusy – Akvizičné korpusy.

Tvorí ho 2 185 textov študentov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk s rôznymi materinskými jazykmi a úrovňami znalostí slovenčiny. 

Korpus možno využívať po bezplatnej registrácii

Tvorbu korpusu podporuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja v rámci riešenia projektu APVV-19-0155.