Druhá verzia slovensko-španielskeho paralelného korpusu SNK sprístupnená

Slovensko-španielsky paralelný korpus obsahuje celkovo 225 knižných titulov, čo predstavuje 35,6 miliónov tokenov (18,9 miliónov tokenov v španielskej časti a 16,7 miliónov tokenov v slovenskej časti). Viac informácií o korpuse, jeho zložení a anotáciách nájdete tu.

Korpus možno využívať po bezplatnej registrácii.

.