Druhá verzia slovensko-španielskeho paralelného korpusu SNK sprístupnená

Slovensko-španielsky paralelný korpus obsahuje celkovo 225 knižných titulov, čo predstavuje 35,6 miliónov tokenov (18,9 miliónov tokenov v španielskej časti a 16,7 miliónov tokenov v slovenskej časti).

Vyhľadávať v korpuse je možné po bezplatnej registrácii podľa pokynov na stránke https://korpus.sk/hladat-v-korpuse/s-registraciou/.