INŠTRUKTÁŽNE VIDEO: Najčastejšie predložky spájajúce sa so slovesom závisieť v textoch SNK

Aká predložka sa v textoch SNK častejšie spája so slovesom závisieť – od alebo na?

Pozrite si krátke inštruktážne video o vyhľadávaní predložiek, ktoré sa spájajú so slovesom závisieť v SNK.

Video je dostupné na našom YouTube kanáli, príp. na Facebookovej stránke Slovenského národného korpusu.

Link na inštruktážne video: https://youtu.be/5VcpIYHpkfU.