INŠTRUKTÁŽNE VIDEO: Vyhľadávanie frazeologizmu „mucha mu sadla na nos“ v SNK

Viete, ako vyhľadať v Slovenskom národnom korpuse frazeologizmus „mucha mu sadla na nos“?

Pozrite si krátke inštruktážne video o možnostiach vyhľadávania frazeologizmov v SNK.

Video je dostupné na našom YouTube kanáli, príp. na Facebookovej stránke Slovenského národného korpusu.

Link na inštruktážne video: https://youtu.be/GUDIHGDpe0s.