INŠTRUKTÁŽNE VIDEO: Vyhľadávanie slov dopĺňajúcich prirovnanie „…ako stará baba“ v SNK

Viete, akí môžeme byť, keď sme „…ako stará baba“?

Pozrite si krátke inštruktážne video o vyhľadávaní slov, ktoré sa spájajú s prirovnaním „…ako stará baba“ v SNK.

Video je dostupné na našom YouTube kanáli, príp. na Facebookovej stránke Slovenského národného korpusu.

Link na inštruktážne video: https://youtu.be/4O76aLMjPaI.