INŠTRUKTÁŽNE VIDEO: Vyhľadávanie slov dopĺňajúcich prirovnanie „horúci ako…“ v SNK

Viete, čo všetko môže byť „horúci ako…“?

Pozrite si krátke inštruktážne video o vyhľadávaní slov viažucich sa s prirovnaním „horúci ako …“ v SNK.

Video je dostupné na našom YouTube kanáli, príp. na Facebookovej stránke Slovenského národného korpusu.

Link na inštruktážne video: https://youtu.be/pyB-mKiDfTU.