INŠTRUKTÁŽNE VIDEO: Významy slovného tvaru „mier“ v SNK

Aký význam má podľa databáz Slovenského národného korpusu slovný tvar „mier“ okrem významu „stav bez vojny“?

Pozrite si krátke inštruktážne video o vyhľadávaní slovných tvarov, ktoré patria k viacerým lexémam.

Video je dostupné na našom YouTube kanáli, príp. na Facebookovej stránke Slovenského národného korpusu.

Link na inštruktážne video: https://youtu.be/4iToDkNgNvE.