Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra oslavuje 80 rokov

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV oslavuje 80. výročie založenia.

O mnohotvárnosti nárečí, tvorbe slovníkov, rozmanitosti korpusov, jazykovej poradni a sociolingvistikom výskume sa s nami rozprávala po celý týždeň Hana Michalčíková z Rádia Regina Západ.

Záznam reportáže je dostupný na webovej adrese https://bit.ly/44mnC7c.

Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.