JÚĽŠ získal ďalšie ocenenie SAV

Autorský kolektív jazykovedkýň pod vedením dr. Alexandry Jarošovej získal Cenu Slovenskej akadémie vied v kategórii Vedecké publikácie s mimoriadne vysokým počtom citácií za Slovník súčasného slovenského jazyka (M – N).

Oceneným kolegyniam z oddelenia súčasnej lexikológie a lexikografie srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie výstupy!