Konferencia COINTT 2023: Súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2023

Pripomíname vám konferenciu COINTT 2023, ktorá sa uskutoční 24. – 25. októbra 2023 v Bratislave.

Na konferencii COINTT 2023 budú vyhlásené výsledky súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023. Cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom v praxi.

Súťaž je otvorená do 31. augusta 2023.

Všetky potrebné informácie o súťaži nájdete tu.