Konferencia COINTT 2023

Dávame vám do pozornosti konferenciu COINTT 2023, ktorá je plánovaná na október 2023 v Bratislave.

Tematicky bude konferencia zameraná na transfer technológií, ochranu duševného vlastníctva, inovácie a podporu podnikania.

Všetky potrebné informácie o podujatí nájdete na webovej adrese https://cointt.sk/ alebo na Facebookovej stránke Centra transferu technológií pri CVTI SR.