Konferencia COINTT – Registrácia

Dávame vám do pozornosti konferenciu COINTT 2023, ktorá sa uskutoční 24. až 25. októbra 2023 v Bratislave (Hotel Saffron).

Hlavná téma konferencie: Biele miesta v inováciách a transfere technológií.

Bližšie informácie o podujatí nájdete na webovej adrese: https://cointt.sk/.

Registrácia na konferenciu COINTT 2023 je možná do 20. októbra 2023!