Časopis KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE

Dávame vám do pozornosti nové číslo špecializovaného časopisu KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE (KGA 27/2023), v ktorom sa Alena M. Černá venuje názorom Daniela Adama z Veleslavína na český jazyk. Tomáš Jelínek skúma výrazy typu „po česku“ a „po havlovsku“. Jana Šindlerová, Barbora Štěpánková a Ingrid Lindgren Andrén sa zaoberajú analýzou možných významov epistemickej častice „zřejmě“ z pohľadu paralelného korpusu. František Štícha sleduje číselné zhody v singulári a pluráli slovného spojenia „lidé s deštníky/deštníkem“.

Celé číslo časopisu si môžete pozrieť tu.