Časovo vymedzený korpus textov SME je sprístupnený

Sprístupnili sme časovo vymedzený korpus textov denníka SME z rokov 2022 – 2023 sme01-2022az06-2023, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou PETIT PRESS, a. s. Viac informácií o korpuse, jeho zložení a anotáciách nájdete tu.

Všetkým registrovaným používateľom SNK je k dispozícii po prihlásení sa do svojho konta v časti Písané korpusy – Časovo vymedzené korpusy.

Korpus možno využívať po bezplatnej registrácii.