Literárna súťaž Báseň v štúrovčine 2022 – výsledky

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2022 vyhlásil Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., literárnu súťaž Báseň v štúrovčine 2022, ktorá prebiehala od 4. novembra do 13. novembra.

Súťažiaci mali možnosť využiť špecializovaný nástroj Ludevít – prekladač do štúrovskej slovenčiny pri písaní básní. Do literárnej súťaže bolo prihlásených 150* básní z celého Slovenska, ktoré nájdete tu → súťažné básne.

Vzhľadom na obrovský záujem o súťaž a množstvo básní vyhlásil Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., miesto avizovaných 2 výherných básní až 12.

Výsledky literárnej súťaže Báseň v štúrovčine nájdete tu → výherné básne.

1. Kategória: Hlavná cena – Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny. Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu a malé odmeny

047: Karolína Vrecková (Stratení Štúrovci)
140: Dorota Uličná (Zapísaňje na papjeri, vistaveňje na sťeňe)

2. Kategória: Cena za najlyrickejšiu báseň Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny. Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu a malé odmeny

022: Tamara Hrbálová (Chudoba)
035: Lucia Benková (Báseň v štúrovčine)

3. Kategória: do 12 veršov Tričko a šiltovka s logom Slovenského národného korpusu a malé odmeny

037: Vladimíra Pravdová (Báseň v štúrovčine)
081: Lýdia Kovaľová (Kježbi)

4. Kategória: od 13 do 24 veršov Tričko a šiltovka s logom Slovenského národného korpusu a malé odmeny

012: Matúš Belobrad (Báseň v štúrovčine)
078: Sophia Lehutová (Slovenčina)

5. Kategória: od 25 do 36 veršov Tričko a šiltovka s logom Slovenského národného korpusu a malé odmeny

048: Nina Jančošeková (Bešťja)
055: Kristián Kaprál (Prečo práve ja?)

6. Kategória: viac ako 37 veršov Tričko a šiltovka s logom Slovenského národného korpusu a malé odmeny

067: Viktória Mesárosošová (MELANCHÓLÁ)
094: Dorota Martinková (Stále iďem)

Všetkým zúčastneným autorkám a autorom ďakujeme za účasť v súťaži a želáme veľa podnetných chvíľ pri básnickej tvorbe!


V Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i., si ceníme prácu pedagogičiek a pedagógov, a preto sme sa rozhodli knižne odmeniť pedagogičky, ktoré prihlásili do súťaže nemalé množstvo básní svojich žiačok a žiakov.

 

Retrográdny slovník slovenčiny. Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu

Bibiána Zoričáková – 19 básní
Andrea Ujčeková – 10 básní
Jana Kožiaková – 9 básní (Žiačka Dorota Martinková sa umiestnila v 6. Kategórii: viac ako 37 veršov s básňou 094: Stále iďem.)
Erika Bystričanová – 7 básní

Nauka reči slovenskej I., II.

Mária Sýkorová – 5 básní
Katarína Hakelová – 5 básní
Sylvia Brnová – 5 básní

 

*Zverejnené sú len tie básne, ktorých autorky a autori poskytli súhlas so zverejnením. Súhlas so zverejnením autorskej tvorby básní na internetových stránkach juls.savba.sk a korpus.sk nepodliehal zaradeniu do súťaže, a teda do súťaže boli zaradené všetky prihlásené básne.