LxGr2024

Dávame vám do pozornosti podujatie 9th Symposium on Corpus Approaches to Lexicogrammar (LxGr2024), ktoré sa uskutoční 5. – 6. júla 2024 (online).

Podujatie sa zameriava na najnovšie trendy vo výskume korpusovej lingvistiky. 

Bližšie informácie o podujatí nájdete na webovej adrese: https://sites.edgehill.ac.uk/lxgr/lxgr2024/