Medzinárodný deň otcov

„Aké drevo taký klin, aký otec taký syn…“

Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa otcov vám ponúkame ukážku jednotlivých variantov pomenovania otca v slovenčine. Variantné podoby slova ‚otec‘ na obrázku pochádzajú zo Synonymického slovníka slovenčiny a sú zoradené podľa počtu výskytov na základe hlavného korpusu písaných textov Slovenského národného korpusu z verzie prim-10.0. Obsah a rozsah korpusu môžete skúmať po bezplatnej registrácii.

Ak vás ale zaujíma jazykovedný pohľad, ktorý skúma reč rodičov smerom k dieťaťu, dávame vám do pozornosti štúdiu s názvom Eufemizujúca lexika v reči matky a v reči otca orientovanej na dieťa od Stanislavy Zajacovej, ktorá je uverejnená v zborníku Epištoly o jazyku a jazykovede. Štúdia je dostupná tu – spolu s ďalšími podnetnými príspevkami. 

Ak vás zaujíma napríklad ako skloňovať slovo otec alebo ktoré výrazy sú spisovné pre starého otca, dávame vám do pozornosti jazykovú poradňu nášho pracoviska. Viete, ako sa skloňujú slová riaditeľ a otec a prečo (odpoveď nájdete tu) alebo ktoré z výrazov pre starého otca sú spisovné – starký, dedo či deduško (odpoveď nájdete tu).

Plagát s ukážkou rôznych podôb slova ‚otec‘ nájdete tu.