Metadáta o hovoriacich

name

meno a priezvisko

meno informátora/explorátora, napr. Elena Tomajková

acronym

iniciály mena a priezviska používané v prepise

napr. ET

sex

pohlavie

hodnoty m/f

birth

dátum narodenia vo formáte RRRR-MM-DD

napr. 1954-03-02

age

vek

napr. 67

birthplace

miesto narodenia

napr. Svidník

explorator

určenie explorátora/informátora

hodnoty y/n

V prípade neznámeho hovoriaceho je záznam s metadátami prázdny, v prepise sa nachádzajú iniciály QQ.

Ukážka zápisu metainformácií o informátorovi

name

Z. Finďová

acronym

ZF

sex

f

birth

1912-09-02

age

67

birthplace

Pastuchov

explorator

n

Ukážka zápisu metainformácií o explorátorovi

name

Elena Tomajková

acronym

ET

sex

f

birth

1942-10-13

age

birthplace

Bratislava

explorator

y