Rekonštrukcia morfologických značiek

Jednoduchý nástroj na rekonštrukciu morfologických značiek (tagov) bol vytvorený na základe pravidiel morfologickej anotácie používanej v Slovenskom národnom korpuse. Do okienka TAG = vkladáme buď morfologickú značku s konkrétne definovanými všetkými položkami, alebo morfologickú značku obsahujúcu regulárne výrazy nahrádzajúce konkrétnu voľbu („.“, „.*“). Po potvrdení (ENTER alebo kliknutím na ROZPÍŠ) sa zobrazí tabuľka s jednotlivými paradigmami a kategóriami v tagu. V prípade, že je niektorá pozícia obsadená regulárnym výrazom, ktorý nahrádzal viacero možností, objaví sa v tabuľke v príslušnom riadku položka VIACERÉ MOŽNOSTI. Presunutím kurzora na tento text sa zobrazia všetky možnosti, ktoré konkrétna kategória obsahuje. V prípade, ak potrebujete opačný postup, nástroj na tvorbu morfologických značiek nájdete tu.