Nová verzia slovensko-francúzskeho paralelného korpusu SNK sprístupnená

Slovensko-francúzsky paralelný korpus je v najnovšej štvrtej verzii obohatený o ďalších 19 knižných titulov, čo znamená výsledných takmer 452 miliónov tokenov (v slovenskej časti sa nachádza 217,8 miliónov tokenov a vo francúzskej časti 233,9 miliónov tokenov). Viac informácií o korpuse, jeho zložení a anotáciách nájdete tu.

Veríme, že naše paralelné korpusy môžu prispieť k ďalším možnostiam nielen komparatívneho výskumu, ale aj translatológie.

Korpus možno využívať po bezplatnej registrácii.