Nová verzia slovensko-francúzskeho paralelného korpusu SNK sprístupnená

Práve sme sprístupnili štvrtú verziu slovensko-francúzskeho paralelného korpusu SNK.

Slovensko-francúzsky paralelný korpus v najnovšej verzii je obohatený o ďalších 19 knižných titulov, čo znamená výsledných takmer 452 miliónov tokenov (v slovenskej časti sa nachádza 217,8 miliónov tokenov a vo francúzskej časti 233,9 miliónov tokenov).

Veríme, že naše paralelné korpusy môžu prispieť k ďalším možnostiam nielen komparatívneho výskumu, ale aj translatológie.

Bohatstvo (nielen) paralelných korpusov môžete objavovať po bezplatnej registrácii podľa pokynov na stránke https://korpus.sk/hladat-v-korpuse/s-registraciou/.