Nová verzia slovensko-maďarského paralelného korpusu SNK sprístupnená

Práve sme sprístupnili novú verziu slovensko-maďarského paralelného korpusu SNK.

Slovensko-maďarský paralelný korpus v najnovšej verzii obsahuje 51 miliónov tokenov v slovenskej časti a 48 miliónov tokenov v maďarskej časti. Novinkou oproti predchádzajúcej verzii je rozsiahla anotácia textov v slovenskej a aj v maďarskej časti, ktorá je šesťnásobne bohatšia a umožňuje detailnejšie vyhľadávanie podľa charakteru textu či autora.

Veríme, že naše paralelné korpusy môžu prispieť k ďalším možnostiam nielen komparatívneho výskumu, ale aj translatológie.

Krásy (nielen) paralelných korpusov môžete objavovať po bezplatnej registrácii podľa pokynov na stránke https://korpus.sk/hladat-v-korpuse/s-registraciou/.