Nový nástroj z dielne JÚĽŠ na prepis slovenčiny do hlaholiky sprístupnený

Zaujímate sa o písmo Slovanov? Počuli ste už o hlaholike alebo cyrilike? Vyskúšajte si najnovší nástroj Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., na prepis slovenčiny alebo češtiny do hlaholiky.

Nástroj nájdete tu.