Používanie ostatných databáz SNK

Cieľová skupina
Záujemcovia, ktorí chcú využívať okrem písaných a hovorených korpusov aj ďalšie databázy SNK.
Náplň workshopu
  • predstavenie ostatných databáz SNK a možnosti ich efektívneho využívania
    • Slovenská terminologická databáza
    • slovenský WordNet
    • Historický korpus slovenčiny
Dĺžka trvania
2 hod.