Vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov

Cieľová skupina
Záujemcovia o prácu s písanými korpusmi SNK.
Nadväznosť na
Náplň workshopu
  • CQL vyhľadávanie
  • regulárne znaky používané na vyhľadávanie v NoSketch Engine . * + ? ^ () {} [] ! | \ &
  • používanie podmienok within, containing v písaných korpusoch SNK
  • riešenie úloh pomocou regulárnych výrazov
Dĺžka trvania
celodenný seminár